Φεβρουάριος 23, 2019
NEASTYRANEWS.GR


Image default
Uncategorized

Απειλείται πλέον σοβαρά η λειτουργία του Κέντρου Δηλητηριάσεων

To Κέντρο Δηλητηριάσεων καλύπτει τον πληθυσμό και τα Νοσοκομεία όλης της χώρας επί 24 ώρες το 24ωρο καθημερινές και αργίες. Είναι, δηλαδή, ένα και μοναδικό τμήμα για κάλυψη όλης της Ελλάδας στην παροχή πληροφοριών για την αντιμετώπιση δηλητηριάσεων στις Μονάδες Υγείας της χώρας, σε ιδιώτες γιατρούς και στο κοινό. Τα αριθμητικά στοιχεία αποδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η προσφορά των υπηρεσιών του Κέντρου Δηλητηριάσεων: το σύνολο των περιστατικών που αντιμετωπίζει είναι περίπου 35000 ετησίως.

Σήμερα, το Κέντρο Δηλητηριάσεων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο είναι η χρόνια υποστελέχωση. Αυτή τη στιγμή, το προσωπικό του Κέντρου είναι ένας Συντονιστής Διευθυντής, τρεις γιατροί του ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή, ένας με βαθμό επιμ. Α, ένας φαρμακοποιός, δύο  επισκέπτριες υγείας και από επικουρικό προσωπικό ένας γιατρός και ένας φαρμακοποιός. Για να καλυφτεί το πρόγραμμα 30 ημερών/μήνα, στο τμήμα εφημερεύουν επικουρικοί γιατροί από άλλες ειδικότητες,  οι οποίοι καλύπτουν 12-13 ημέρες το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι στις 31/12/2018 που λήγουν οι συμβάσεις αυτών, θα αναγκασθεί άμεσα να σταματήσει την λειτουργία του το μοναδικό και απαραίτητο για ολόκληρη τη χώρα τμήμα, διότι η αντικατάσταση υπηρετούντων γιατρών, ακόμη και επικουρικών, είναι χρονοβόρα.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι η επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 κατέρρευσε για δεύτερη φορά σε μια πενταετία η οροφή του δωματίου 4*5 που λειτουργεί το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Από τύχη δεν τραυματίσθηκε ο εφημερεύων γιατρός. Για να μη σταματήσει η λειτουργία του Κέντρου, μεταφέρθηκε προσωρινά μερικώς η υποδομή  που απαιτείται για την λειτουργία του τμήματος σε διπλανό γραφείο το οποίο δεν διαθέτει στοιχειώδεις εγκαταστάσεις για λειτουργία τμήματος και παραμονή του εφημερεύοντος χωρίς δυνατότητα μετακίνησής του καθ όλο το 24ωρο από το χώρο. Επειδή η βλάβη είναι σοβαρή, χρειάζεται ειδική μελέτη αποκατάστασης, η οποία θα ανατεθεί μετά από προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού στον μειοδότη και, αφού εκπονηθεί, θα αρχίσουν οι εργασίες. Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χώρος και πάλι.

Επειδή το έργο που παράγεται από το Κέντρο Δηλητηριάσεων είναι απαραίτητο και νομικά καθορισμένο και οπωσδήποτε δεν αφορά μόνο την τηλεφωνική 24ώρη κάλυψη, ο βουλευτής Λάρισας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κ. Κώστας Μπαργιώτας, ρωτά τον Υπουργό Υγείας: 1) Πότε θα καλύψετε τα κενά σε απαραίτητο προσωπικό; Τι σκοπεύετε να κάνετε με τις συμβάσεις επικουρικού προσωπικού που λήγουν στις 31/12/2018; 2) Υπάρχει πρόβλεψη, ώστε να διατεθεί κατάλληλος και λειτουργικός χώρος, που να πληροί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, για να μπορούν οι εργαζόμενοι στο τακτικό ωράριο, αλλά και οι εφημερεύοντες όλο το 24ωρο να επιτελούν το έργο τους; Δεδομένης της ακαταλληλότητας του υπάρχοντος χώρου, έχετε διερευνήσει τη δυνατότητα οριστικής μεταστέγασης του Κέντρου Δηλητηριάσεων σε έναν από τους χώρους του Νοσοκομείου που με δωρεές έχουν επισκευαστεί;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Η υποστελέχωση «απειλεί» πλέον σοβαρά τη λειτουργία του Κέντρου Δηλητηριάσεων»

 To Κέντρο Δηλητηριάσεων καλύπτει τον πληθυσμό και τα Νοσοκομεία όλης της χώρας επί 24 ώρες το 24ωρο καθημερινές και αργίες. Είναι, δηλαδή, ένα και μοναδικό τμήμα για κάλυψη όλης της Ελλάδας στην παροχή πληροφοριών για την αντιμετώπιση δηλητηριάσεων στις Μονάδες Υγείας της χώρας, σε ιδιώτες γιατρούς και στο κοινό. Οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν την πρόληψη της έκθεσης σε τοξικούς παράγοντες αφενός και την αντιμετώπιση οξέων δηλητηριάσεων αφετέρου, με αποτέλεσμα την μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας από τις οξείες δηλητηριάσεις. Παράλληλα, γίνεται παρακολούθηση των σοβαρών περιστατικών καθ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας τους και σε όλες τις μονάδες που αυτά μεταφέρονται, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή συνεχής αντιμετώπιση και να τηρούνται αρχεία των περιστατικών για επιδημιολογική και επιστημονική αξιολόγηση.
Τα αριθμητικά στοιχεία αποδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η προσφορά των υπηρεσιών του Κέντρου Δηλητηριάσεων: το σύνολο των περιστατικών που αντιμετωπίζει είναι περίπου 35000 ετησίως, 331 περιστατικά/100.000 κατοίκους, 98 περιστατικά κατά μέσο όρο/ημέρα, 5971 περιστατικά κατά μέσο αντιμετωπίζονται κατ’ έτος από κάθε εφημερεύοντα. Από το σύνολο των περιστατικών νοσοκομειακή περίθαλψη απαιτείται περίπου στο 45% των περιστατικών. Στα υπόλοιπα  δεν απαιτείται η διακομιδή και νοσηλεία σε νοσοκομείο, αλλά η αντιμετώπιση βασίζεται στις οδηγίες αντιμετώπισης και παρακολούθησης που τους δίνονται από το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Δύο είναι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Το πρώτο είναι η χρόνια υποστελέχωση. Αυτή τη στιγμή, το προσωπικό του Κέντρου είναι ένας Συντονιστής Διευθυντής, τρεις γιατροί του ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή, ένας με βαθμό επιμ. Α, ένας φαρμακοποιός, δύο  επισκέπτριες υγείας και από επικουρικό προσωπικό ένας γιατρός και ένας φαρμακοποιός. Μέχρι την 01/10/2018 υπήρχε και ένας διοικητικός υπάλληλος, ο οποίος έκανε την απαραίτητη καταγραφή των χειρόγραφων ιστορικών σε ηλεκτρονική μορφή σε ειδικά διαμορφωμένο αρχείο, του οποίου έγινε ανάκληση της τοποθέτησης. Από τη Διευθύντρια του Κέντρου έχει ήδη ζητηθεί η πλήρωση κενών απαραίτητου προσωπικού από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Πράγμα που βρίσκετε στη διαδικασία διερεύνησης και αναμονής. Για να καλυφτεί το πρόγραμμα 30 ημερών/μήνα, στο τμήμα εφημερεύουν επικουρικοί γιατροί από άλλες ειδικότητες,  οι οποίοι καλύπτουν 12-13 ημέρες το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι στις 31/12/2018 που λήγουν οι συμβάσεις αυτών, θα αναγκασθεί άμεσα να σταματήσει την λειτουργία του το μοναδικό και απαραίτητο για ολόκληρη τη χώρα τμήμα, διότι η αντικατάσταση υπηρετούντων γιατρών, ακόμη και επικουρικών, είναι χρονοβόρα.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι η επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 κατέρρευσε για δεύτερη φορά σε μια πενταετία η οροφή του δωματίου 4*5 που λειτουργεί το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Από τύχη δεν τραυματίσθηκε ο εφημερεύων γιατρός. Για να μη σταματήσει η λειτουργία του Κέντρου, μεταφέρθηκε προσωρινά μερικώς η υποδομή  που απαιτείται για την λειτουργία του τμήματος σε διπλανό γραφείο το οποίο δεν διαθέτει στοιχειώδεις εγκαταστάσεις για λειτουργία τμήματος και παραμονή του εφημερεύοντος χωρίς δυνατότητα μετακίνησής του καθ όλο το 24ωρο από το χώρο. Επειδή η βλάβη είναι σοβαρή, χρειάζεται ειδική μελέτη αποκατάστασης, η οποία θα ανατεθεί μετά από προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού στον μειοδότη και, αφού εκπονηθεί, θα αρχίσουν οι εργασίες. Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χώρος και πάλι. Ούτως ή άλλως, ο χώρος αυτός χρειάζεται και επιπλέον βελτιώσεις, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας ενός τμήματος, όπως είναι  το  Κέντρο Δηλητηριάσεων, ήτοι υποδομή για πολλές τηλεφωνικές γραμμές, λειτουργία τουλάχιστον 4 ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιβλιοθήκες κλπ., αλλά και κατάλληλο χώρο με ενδοεπικοινωνία για κοιτώνα και τουαλέτα. Διευκρινίζεται οτι ο εφημερεύων είναι μόνο ένας, δεν υπάρχει άλλο προσωπικό, και επομένως δεν απομακρύνεται καθόλου από το χώρο όλο το 24ωρο.

Επειδή το έργο που παράγεται από το Κέντρο Δηλητηριάσεων είναι απαραίτητο και νομικά καθορισμένο και οπωσδήποτε δεν αφορά μόνο την τηλεφωνική 24ώρη κάλυψη που και αυτή χρειάζεται άριστη γνώση τοξικολογίας, φαρμακοκινητικής, εσωτερικής παθολογίας και επείγουσας αντιμετώπισης περιστατικών,

Επειδή η υποστελέχωση «απειλεί» πλέον σοβαρά τη λειτουργία του Κέντρου Δηλητηριάσεων,

Επειδή επείγει να βρεθεί κατάλληλος και λειτουργικός χώρος που να πληροί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Πότε θα καλύψετε τα κενά σε απαραίτητο προσωπικό; Τι σκοπεύετε να κάνετε με τις συμβάσεις επικουρικού προσωπικού που λήγουν στις 31/12/2018;
  • Υπάρχει πρόβλεψη, ώστε να διατεθεί κατάλληλος και λειτουργικός χώρος, που να πληροί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, για να μπορούν οι εργαζόμενοι στο τακτικό ωράριο, αλλά και οι εφημερεύοντες όλο το 24ωρο να επιτελούν το έργο τους; Δεδομένης της ακαταλληλότητας του υπάρχοντος χώρου, έχετε διερευνήσει τη δυνατότητα οριστικής μεταστέγασης του Κέντρου Δηλητηριάσεων σε έναν από τους χώρους του Νοσοκομείου που με δωρεές έχουν επισκευαστεί;

Ο ερωτών βουλευτής

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας

Πηγή: healthreportaz.gr

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ NEASTYRANEWS.GR ΣΤA SOCIAL MEDIA
ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK ΕΔΩ
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK ΕΔΩ
ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ GROUP ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK ΕΔΩ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER ΕΔΩ


*ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΩΝ*
Το NEASTYRANEWS.GR μεταδίδει καθημερινά ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Δημοσιεύουμε κάθε επώνυμο σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο.
Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.
Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το NEASTYRANEWS.GR ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την απαραίτητη διόρθωση.
Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα.
Οι αναγνώστες που δημοσιεύουν σχόλια, παρακαλούνται όπως είναι ευπρεπείς στους σχολιασμούς τους, αποφεύγοντας ύβρεις και ατεκμηρίωτα στοιχεία.
Σχόλια μη ευπρεπή θα διαγράφονται από τους διαχειριστές.
Εάν υπάρξει καθυστέρηση στην εμφάνιση των σχολίων αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν
είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

Related posts

O Έλληνας που τα «έβαλε» με την Apple

adesmeftos typos

Ξεκινά η καλλιέργεια κάνναβης – Οι πρώτες άδειες

Real news

Η Seajets βραβεύει τους αλιείς και ναυτικούς για τη συμβολή τους στη διάσωση των συνανθρώπων μας

reporter

Γ. Μπουτάρης: Το έζησα, το χόρτασα… Αντίο!

Real news

Προσλήψεις 15.000 εκπαιδευτικών χωρίς γραπτό διαγωνισμό – “Κλειδώνουν” μοριοδότηση και κριτήρια

kostas.karatzas

Μόσχα κατά Ουάσιγκτον: «Επιχειρήσατε πραξικόπημα στη Βενεζουέλα»

katalitikos

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ