25.4 C
Nea Stira
Μάιος 21, 2019
NEASTYRANEWS.GR
ΑΡΘΡΑ ΕΥΒΟΙΑ

Γ. Μανώλης: ΑΠΕ και ανταποδοτικά τέλη – Διαφάνεια, Λογοδοσία & Τοπική Ανάπτυξη

Το τελευταίο διάστημα γίνεται μεγάλη συζήτηση για την χρήση των ανταποδοτικών τελών από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σε συχνές επαφές που έχω με συντοπίτες και συντοπίτισσές μου από τον Δήμο Καρύστου μου τίθενται διαρκώς παράπονα για έλλειψη διαφάνειας, προβληματισμοί για το που κατευθύνονται τα χρήματα από τα ανταποδοτικά τέλη και προτάσεις για το πώς οι συγκεκριμένοι πόροι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Επειδή με το συγκεκριμένο θέμα ασχολούμαι σχεδόν μια δεκαετία σε ερευνητικό επίπεδο και με στόχο να συμβάλω στον διάλογο που πρέπει να γίνει, καταθέτω τις παρακάτω σκέψεις προς προβληματισμό αρχόντων και αρχομένων:

 1. Ενίσχυση της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας

Για να υπάρχει διαφάνεια στη χρήση των ανταποδοτικών τελών,οι ΟΤΑ-και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Καρύστου- πρέπει καταρχήν να κάνουν το αυτονόητο: να εφαρμόσουν τον νόμο! Τα ανταποδοτικά τέλη υπέρ ΟΤΑ καθορίζονται από το άρθρο 25 του Ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3851/2010, και κατά την χρησιμοποίησή τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους ΟΤΑ η εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με αρ. πρωτ.: ΑΠΕΕΚ/Φ50.1/οικ.176680 της 29ης Ιουνίου 2018. Με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το τέλος υπέρ ΟΤΑ διαμορφώνεται στο 1,7%, 0,3% αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων και ποσοστό 1% αποδίδεται στους οικιακούς καταναλωτές που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Όσον αφορά δε την χρήση των ανταποδοτικών τελών από τους ΟΤΑ, η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη: ποσοστό 80% χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε περιβαλλοντικές δράσεις, έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ΑΠΕ ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης, ενώ το υπόλοιπο 20% στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου ΟΤΑ.

Ξεκάθαρη είναι και η σχετική εγκύκλιος (http://ecopress.gr/wp-content/uploads/teli-APE.pdf), όπου υπογραμμίζεται ότι «οι δικαιούχοι ΟΤΑ οφείλουν να υποβάλλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, ήτοι έως 31 Μαρτίου κάθε έτους, απολογιστική έκθεση στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος ΑΠΕ».

Βάσει των ανωτέρω, οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν: α) με ποια κριτήρια έγινε ο καταμερισμός των πόρων στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, β) τι ποσά από τα τέλη κατευθύνθηκαν σε περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές δράσεις και γ) σε ποια φάση βρίσκεται η απολογιστική έκθεση που πρέπει να σταλθεί στο ΥΠΕΝ και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Με στόχο την ενίσχυση της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας, προτείνω:

 • Ο Προγραμματισμός των δράσεων στις δημοτικές ή/και τοπικές κοινότητες να γίνονται σε συνεννόηση με τα τοπικά/δημοτικά συμβούλια, ενώ θα έχει προηγηθεί διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες, θα έχουν καταγραφεί οι σημαντικότερες ανάγκες και θα έχουν ιεραρχηθεί οι προτεραιότητες. Εν συνεχεία, να εγκρίνεται σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
 • Η απολογιστική έκθεση, όπως και ο προγραμματισμός δράσεων που πρέπει να προηγηθεί, να αναρτηθούν στη Διαύγεια και να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου και στα τοπικά ΜΜΕ.
 1. Ίδρυση Ταμείου Διαγενειακής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Θεωρώ ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται επικαιροποίηση και ενίσχυση. Ο Δήμος Καρύστου συμβάλλει με δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και πρέπει από αυτήν την κατάσταση να ευνοηθούν το σύνολο των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Πρωτίστως, χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση που θα απαλλάσσει άπαντες (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) από το ειδικό τέλος ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ).

Επειδή το ποσό που κατευθύνεται και θα κατευθυνθεί στο Δήμο Καρύστου είναι αρκετά μεγάλο και θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να συμβάλλει ποικιλοτρόπως στην ανάπτυξη της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή, πρέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο να γίνει πιο ευέλικτο και να επιτρέψει την ίδρυσηΤαμείου Διαγενειακής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Με το συγκεκριμένο αναπτυξιακό εργαλείο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν οι παρακάτω ενδεικτικές δράσεις:

 1. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για μετεγκατάσταση της δραστηριότητάς τους στην Καρυστία.
 2. Δημιουργία εταιρείας λαϊκής βάσης, με βασικό μέτοχο τον Δήμο, για την απόκτηση πλοίου που θα εκτελεί δρομολόγια στη γραμμή Ραφήνα – Μαρμάρι – Κάρυστος.
 3. Δημιουργία σύγχρονου περιβαλλοντικού πάρκου στην Όχη, με επίκεντρο τον Καστανόλογγο, τα Δρακόσπιτα και το φαράγγι του Δημοσάρη, και ένταξη του στο Πρόγραμμα της UNESCO “Άνθρωπος & Βιόσφαιρα” (Man&Biosphere).
 4. Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων ανεμογεννητριών και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
 5. Θέσπιση υποτροφιών εκπαίδευσης για φοιτητές/φοιτήτριες της περιοχής.
 6. Δημιουργία μαθητικών εστιών στην έδρα του Δήμου για μαθητές/μαθήτριες απομακρυσμένων περιοχών.
 7. Παροχή δωρεάν θέρμανσης στα νοικοκυριά μέσω της ανάπτυξης συστήματος Τηλεθέρμανσης.

Αυτές είναι μόνο μερικές ενδεικτικές δράσεις που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το Ταμείο. Υπάρχουν, βέβαια, αρκετές άλλες που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τον τουρισμό και την προώθηση της πλάκας Καρύστου. Σε αρκετούς, μπορεί οι παραπάνω προτάσεις να φαίνονται ανέφικτες. Το θέμα είναι αν έχουμε τη βούληση – άρχοντες και αρχόμενοι- να συζητήσουμε, να συνεννοηθούμε και να διεκδικήσουμε τα μέγιστα για τον τόπο μας, ώστε να κάνουμε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά. Προσωπικά δηλώνω έτοιμος και θα βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την ανάπτυξη της Καρυστίας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των συντοπιτών μου!

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το μήνυμα του Λευτέρη Ραβιόλου για την νέα σχολική χρονιά

adesmeftos typos

Η Νεκταρίτσα μας (Κακαβή), υποψήφια με τη Λαϊκή Συσπείρωση

admin-5

Κλειστός ο δρόμος Νέων Στύρων-Διασταύρωση Τσακαίων: Εκτροπή από Πολυπόταμο

adesmeftos typos

Ανακοίνωση Δημάρχου Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργου Ψαθά για την διαμονή και το κάμπινγκ στην παραλία του Λιμνιώνα

kostas.karatzas

Περιοδεία στην Καρυστία του Πολιτευτή Ευβοίας της ΝΔ Βασίλη Δεμερτζή 5-6-7/4/2019

proto thema-1

Λευτέρης Ραβιόλος: Στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται

kostas.karatzas

Μαζί με τον Λευτέρη Ραβιόλο ο Θεόδωρος (Δώρος) Τζώρτζης από τα Νέα Στύρα

kostas.karatzas

Xιόνισε μόνο στην κορυφή του Άη Νικόλα στα Στύρα

kostas.karatzas

Καταγγελία για τα ΕΛΤΑ Μαρμαρίου από ΔΗΜ.Τ.Ο ΝΔ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

admin-1

Η πυροσβεστική περιόρισε το πύρινο μέτωπο στη Σέτα Ευβοίας: Παραμένει εκεί ισχυρή δύναμη

kostas.karatzas

Τι απαντά ο Αλέξανδρος Θεοδώρου για τη «κόντρα» του με τον Θανάση Μπουραντά

adesmeftos typos

Η Βασιλική Παππά ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου

adesmeftos typos

Βρήκε το κλεμμένο του αμάξι στο γκαράζ του πλοίου «Μιχαλάκης ΙΙΙ» στα Νέα Στύρα

kostas.karatzas

Φιλοζωικός Σύλλογος Καρύστου: ΓΙΟΡΤΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΣΚΥΛΩΝ

kostas.karatzas

Τροχαίο στο Βασιλικό Ευβοίας με υλικές ζημιές

newsroom

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ